หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 747
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
581
รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 12 และสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จ.สงขลา
2016-05-24
9002
582
เครือข่ายอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ร่วมต้อนรับทีมคณะกรรมการประกวด TO BE NUMBER
2016-05-23
7026
583
Songkhla Bogie 99 Running Challenge
2016-04-08
5461
584
สสจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพฤติกรรมลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สู่ตำบลจัดการสุขภาพที่ยั่งยืน
2016-03-31
6909
585
สธ.สงขลา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “มิตรสัมพันธ์แรงงานเพื่อนบ้าน ปี 2559”
2016-03-23
5068
586
สสจ.สงขลา จัดประชุมผู้ประกอบการน้ำบริโภคและน้ำแข็งเพื่อยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ
2016-03-21
5851
587
คณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
2016-03-11
10045
588
สธ.สงขลา รับการตรวจนิเทศราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
2016-03-11
12477
589
สธ.สงขลา ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย จัดโครงการลดการติดเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสองฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
2016-03-07
5595
590
สสจ. สงขลา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล จากการนำเสนอผลงานวิชาการฯ และ มอบหนังสือแสดงความจำนงปรับปรุงประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านการเงินฯ
2016-02-29
6989
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58]59[60][61][62][63][64][65][66][67][68][69]»