หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 706
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
591
อสม.สงขลา เข้ารับการคัดเลือก อสม. ดีเด่นระดับชาติ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ปี 2559
2016-02-26
6532
592
กิจกรรม 5 ส+ 3 ก. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
2016-02-19
5729
593
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินศึกษาดูงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดสงขลา
2016-02-17
5638
594
จ.สงขลา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคไข้เลือดออก เตรียมพร้อมประกาศสงครามกับโรคไข้เลือดออก
2016-02-12
5414
595
อำเภอจะนะ คัดกรองมะเร็งเต้านมสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาส
2016-02-12
6707
596
สธ.สงขลา จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันแห่งความรักปี 2559 ว่า “SEX รอบคอบ ตอบ OK : เรื่องเท่ ๆ กับรักของเรา”
2016-02-12
9052
597
จ.สงขลา บริการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเมมโมแกรมเคลื่อนที่ ป้องกันมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสียงและด้อยโอกาส
2016-02-12
7222
598
สสจ.สงขลา ร่วมกับเครือข่ายสุขภาพอำเภอกระแสสินธุ์ เข้ารับการประเมินสุดยอดส้วมสาธารณะระดับประเทศ ปี 2558 ณ วัดเชิงแสใต้ อ.กระแสสินธุ์
2016-02-05
5430
599
จ.สงขลา เปิดป้ายอาคารใหม่ รพ.สต.บ้านหูแร่ อ.หาดใหญ่ ยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพประชาชน
2016-02-05
6754
600
สธ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายอำเภอหาดใหญ่ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสุดยอดส้วมแห่งปี 2558 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
2016-02-03
5500
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59]60[61][62][63][64][65][66][67][68][69]»