หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 744
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
601
สาธารณสุขจังหวัดสงขลา จับมือประมงจังหวัดฯ สร้างความร่วมมือผู้ประกอบการประมงร่วมป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงในกลุ่มลูกเรือประมง
2016-01-26
6767
602
สสจ.สงขลา เสริมสร้างพลังการทำงานเป็นทีม พัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายประชาชนสงขลาสุขภาพดี
2016-01-26
4939
603
สสจ.สงขลา ยินดีกับรางวัล “หนูน้อย ฟันสวย ฟันดี” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
2016-01-11
6284
604
สสจ.สงขลา ร่วมส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559
2016-01-09
5767
605
สธ.สงขลา จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการส่งเสริมเด็กไทยสายตาดี จังหวัดสงขลา ปี 2559
2016-01-08
5835
606
จังหวัดสงขลา จัดหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกปฏิบัติงาน ในพื้นที่ ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะเนื่อง ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2 มกราคม 2559
2016-01-02
8769
607
สสจ. สงขลา มอบรางวัลและดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานและเครือข่ายด้านสาธารณสุข ปี 2558
2015-12-30
4370
608
สสจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจตลาดหลังรถไฟ ป้องกันโรคอุจจาระร่วงอย่างแรง ต้อนรับปีใหม่ 2559
2015-12-28
4494
609
สธ.สงขลา จัดแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คปสอ. ประจำปี 2558
2015-12-25
9225
610
สสจ.สงขลาพร้อมทีม สคบ. ออกตรวจสอบการจำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่ เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภค
2015-12-25
5915
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60]61[62][63][64][65][66][67][68][69]»