หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 709
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
641
สธ.สงขลา ร่วมยินดีกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา คนใหม่
2015-06-05
8599
642
ทีมประเมิน NCD คุณภาพ ตรวจประเมินความพร้อมก่อนรับการประเมินจากคณะกรรมการจากเขต
2015-05-21
6082
643
สธ.สงขลา มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับเครือข่ายคนทำงานด้านสุขภาพ
2015-05-01
7874
644
สธ.สงขลา ส่งเสริมเครือข่ายสื่อชุมชน ร่วมสร้างกระแสสุขภาพลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญ
2015-04-29
8467
645
จ.สงขลา ร่วมยินดีกับรางวัลหมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรคฯ ในงานมหกรรมสุขภาพดี เริ่มที่พฤติกรรม เขตบริการสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 2
2015-04-23
6984
646
สธ.สงขลา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางสุขภาพป้องกันโรคเรื้องรัง จังหวัดสงขลา
2015-04-09
5522
647
สธ.สงขลา ร่วมพิธีถวายราชสักการะงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2015-04-03
7163
648
สธ.สงขลา จัดประชุมสื่อมวลชนสัมพันธ์ สื่อสงขลาร่วมสร้างกระแสสุขภาพปี 2558
2015-04-01
7465
649
สธ.สงขลา ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันมหาเจษฏาบดินทร์
2015-03-31
9129
650
เครือข่ายคนใต้ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดสงขลา
2015-03-30
6627
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64]65[66][67][68][69]»