หัวข้อภาพกิจกรรม : รายงานการฉีดวัคซีน 20 ม.ค.65


.

วันที่ : 2022-01-20 11:15:32 ผู้ชม : 749
ลำดับที่
รายการภาพกิจกรรม
วันที่
ผู้ชม
651
บ้านโคกพยอมข้ารับโล่พระราชทานชนะเลิศระดับจังหวัด ปี 2556 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
2015-03-17
4499
652
จ.สงขลารับการตรวจราชการจากกระทรวงสาธารณสุข
2015-03-05
5123
653
จ.สงขลา จัดหน่วยแพทย์พระราชทานในโอกาสรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอสะเดา
2015-02-25
8490
654
อสม.ดีเด่น จ.สงขลา เข้าสู่การประกวด อสม.ดีเด่นระดับชาติในสาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
2015-02-25
6580
655
สธ.สงขลา ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในพนักงานโรงงาน เพื่อเร่งรัดครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายอายุ 20 – 50 ปี
2015-02-03
15372
656
ร.พ.สทิงพระ จ.สงขลา รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ ในโครงการเปิดประตูอาเชียนไปกับสงขลาไบค์วีค
2015-02-02
9250
657
มูลนิธิรัฐบุรุษ มอบโล่โครงการปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558 5 จังหวัดดีเด่น แก่จังหวัดสงขลา
2015-01-29
8663
658
การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี เขต 12 ประจำปี 2558
2015-01-28
12604
659
มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดคาราวานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องแมมโมแกรมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
2015-01-22
7682
660
สสจ.สงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความฉลาดด้านสุขภาพเด็กเยาวชน ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
2015-01-12
5766
รวมทั้งหมด 689 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65]66[67][68][69]»