ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาณการณ์โควิด 24 ตค 64    
    : 2021-10-24 14:36:52    จำนวนผู้เข้าชม : 114
สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 23 ตค 64    
    : 2021-10-23 14:09:31    จำนวนผู้เข้าชม : 135
สถานการณ์โควิด 19 วันที่ 22 ตค 64    
    : 2021-10-22 13:48:29    จำนวนผู้เข้าชม : 158
สถานการณ์โควิด 19 วันที่ 21 ตค 64    
    : 2021-10-21 15:12:35    จำนวนผู้เข้าชม : 153
สธ.สงขลา แนะวิธีใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (Antigen Tes...    

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะประชาชนใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen Test kit : ATK) ด้วยตนเอง กรณีมีความเสี่ยงสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการโ...

    : 2021-10-20 15:40:38    จำนวนผู้เข้าชม : 98

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3589
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2954
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1630
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2136
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2686
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3243
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา    
 2021-10-22     จำนวนผู้เข้าชม : 406
    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สสอ.รัตภูมิ))
 2021-10-18     จำนวนผู้เข้าชม : 196
    ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สําหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
 2021-10-14     จำนวนผู้เข้าชม : 594
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 217
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 586
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 398
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
 2021-10-14    จำนวนผู้เข้าชม : 3
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
 2021-10-14    จำนวนผู้เข้าชม : 1
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
 2021-09-13    จำนวนผู้เข้าชม : 8
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 2021-08-10    จำนวนผู้เข้าชม : 13
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
 2021-07-25    จำนวนผู้เข้าชม : 15

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข