ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 14 มค 2564    
    : 2021-01-14 14:07:14    จำนวนผู้เข้าชม : 52
สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 13 มค 64     
    : 2021-01-13 13:50:24    จำนวนผู้เข้าชม : 43
จังหวัดสงขลาขอแสดงความยินดีกับ อสม.ดีเด่น ประจำปี 2564    

อสม.สงขลา ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่นระดับเขต และระดับภาค ปี 2564
จังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน( อสม) ของจังหวัดสงขลา ที่ได้ร...

    : 2021-01-13 11:06:23    จำนวนผู้เข้าชม : 27
สถานการณ์โควิด19 ประจำวันที่ 12 มค 64    
    : 2021-01-12 14:58:09    จำนวนผู้เข้าชม : 37
สถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 11 มค 2564    
    : 2021-01-11 14:38:29    จำนวนผู้เข้าชม : 64

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3025
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2669
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1509
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1956
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2618
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนา...
 2020-11-17    จำนวนผู้เข้าชม : 184
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา...
 2020-11-16    จำนวนผู้เข้าชม : 100
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้...
 2020-11-03    จำนวนผู้เข้าชม : 174
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยา...
 2020-10-28    จำนวนผู้เข้าชม : 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้...
 2020-09-30    จำนวนผู้เข้าชม : 347
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...
 2020-09-25    จำนวนผู้เข้าชม : 541
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 192
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 579
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 377
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
 2021-01-11    จำนวนผู้เข้าชม : 5
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 2020-12-15    จำนวนผู้เข้าชม : 25
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
 2020-11-23    จำนวนผู้เข้าชม : 28
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
 2020-10-22    จำนวนผู้เข้าชม : 21
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
 2020-09-21    จำนวนผู้เข้าชม : 27

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข