ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวโควิด 13 เมย 64    
    : 2021-04-13 20:55:21    จำนวนผู้เข้าชม : 148
ข่าวโควิด 12 เมย 64    
    : 2021-04-12 20:04:38    จำนวนผู้เข้าชม : 232
โควิด 19    
    : 2021-04-11 21:26:58    จำนวนผู้เข้าชม : 223
ข่าวโควิด 11 เมย 64    
    : 2021-04-11 13:29:18    จำนวนผู้เข้าชม : 308
ข่าวโควิด19 10 เมย 64    
    : 2021-04-10 21:48:30    จำนวนผู้เข้าชม : 153

แจ้งข่าว/ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ของ สสจ./สสอ./รพ./รพ.สต.

new indicators 60       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 3176
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2744
Template 20 year       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 1540
มอบนโยบายการดาเนินงาน กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐       2016-10-06     จำนวนผู้เข้าชม : 2015
Positioning MoPH 2559       2016-04-26     จำนวนผู้เข้าชม : 2633
เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย       2013-11-07     จำนวนผู้เข้าชม : 3162
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเ...
 2021-04-01    จำนวนผู้เข้าชม : 40
ขอแสดงตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่า...
 2021-03-08    จำนวนผู้เข้าชม : 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานีอนา...
 2020-11-17    จำนวนผู้เข้าชม : 517
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา...
 2020-11-16    จำนวนผู้เข้าชม : 359
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้...
 2020-11-03    จำนวนผู้เข้าชม : 413
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน โรงพยา...
 2020-10-28    จำนวนผู้เข้าชม : 143
สรุปผลตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล ปี 2563
 2020-08-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
สปอตวิทยุ เว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันโควิด-19
 2020-04-14    จำนวนผู้เข้าชม : 200
เอกสารประชุมเปิดตรวจ ปี 2563 สสอ
 2019-12-19    จำนวนผู้เข้าชม : 0
แผ่นพับไข้ฉี่หนู
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 584
แผ่นพับโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม
 2016-12-08    จำนวนผู้เข้าชม : 385
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
 2021-04-09    จำนวนผู้เข้าชม : 0
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 2021-03-10    จำนวนผู้เข้าชม : 11
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
 2021-02-16    จำนวนผู้เข้าชม : 15
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
 2021-01-11    จำนวนผู้เข้าชม : 35
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 2020-12-15    จำนวนผู้เข้าชม : 44

Link ที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสงขลา สปสช การขออนุญาตกับ อย. บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ศูนย์รวมข้อมูลภาครัฐ ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข