หัวข้อข่าว : เลื่อนประชุมชี้แจงนโยบาย

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอเลื่อนการประชุมชี้แจงนโยบาย ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556
ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  ออกไปโดยไม่มีกำหนด

   วันที่ : 2013-11-07 08:59:16 อ่าน : 3348   
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 6 ระเบียน หน้า 1