หน่วยงานในสังกัด

โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน

# หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร มือภือ เว็บไซต์
1 รพ.หาดใหญ่ 0 7427 3100 0 7424 6000 เว็บไซต์
2 รพ.สงขลา 0 7433 8100 0 7444 7625 เว็บไซต์
3 รพ.ระโนด 0 7439 1020 0 7439 3121 เว็บไซต์
4 รพ.สะเดา 0 7437 9994-9 0 7441 4236 เว็บไซต์
5 รพ.ปาดังเบซาร์ 0 7452 2504 0 7452 2503 ต่อ 102 เว็บไซต์
6 รพ.รัตภูมิ 0 7443 0390-9 0 7438 9022 เว็บไซต์
7 รพ.คลองหอยโข่ง 0 7455 3433-4 0 7455 3438 เว็บไซต์
8 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี 0 7437 3080-9 0 7437 1333 เว็บไซต์
9 รพ.จะนะ 0 7420 7067-70 0 7420 7072 เว็บไซต์
10 รพ.ควนเนียง 0 7438 6646 0 7438 6647 เว็บไซต์
11 รพ.สะบ้าย้อย 0 7437 7100 0 7437 7100 ต่อ 102 เว็บไซต์
12 รพ.นาหม่อม 0 7459 3774-8 0 7459 3774-8 เว็บไซต์
13 รพ.เทพา 0-7437-6359-60,0-7437-6461 0-7537-6359-60ต่อ103 เว็บไซต์
14 รพ.สทิงพระ 0 7439 7112 0 7439 7109 เว็บไซต์
15 รพ.สิงหนคร 0 7433 0539-43 0 7433 0538 เว็บไซต์
16 รพ.บางกล่ำ 0 7432 8222 074-328223 เว็บไซต์
17 รพ.กระแสสินธุ์ 0 7439 9844-5 0 7439 9843 เว็บไซต์


หน่วยงานในสังกัด

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ