ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ


 

เนื่องด้วยสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์(ไทย) และสาขาวิชาอนาัมัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว ประชากร ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช แอนด์ รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส.ณัฐนันท์ ป านทอง  หรือ นส.จิตตรัตน์ เดชดี เสชาวิชาอนาัมยเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 0 -2201-2167 โทรสาร 0 -2201 - 2579

 

 

 


   วันที่ : 28/04/2014 11:44:13 อ่าน : 47872   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
495 จ.สงขลา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกบริการที่บ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา 19/12/2014 26801
494 เชิญร่วมชม – เชียร์ การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คปสอ. ประจำปี 2557 ของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 17/12/2014 29918
493 สธ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี ๒๕๕๘ แก่ข้าราชการตามแนวทางของ ก.พ. 16/12/2014 29085
492 ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 16/12/2014 23173
491 สธ.สงขลา ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 08/12/2014 25326
490 สธ.สงขลา ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 08/12/2014 27030
489 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 03/12/2014 27420
488 สธ.สงขลาและเครือข่ายฯ เชิญชวนรับบริการสุขภาพฟรี..ในงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช”เย็นศิระเพราะพระบริบาล ” 03/12/2014 24455
487 สธ.สงขลาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ผู้สูงอายุ 03/12/2014 30366
486 จ.สงขลา จัดรณรงค์ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์”เนื่องในวันเอดส์โลก 02/12/2014 29912