การอบรมนักสุขภาพครอบครัว(นสค.)


 

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  กำหนดจัดอบรมนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) ให้มีความรู้ ทักษะ ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จำนวน 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  และรุ่นที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2557  ที่ โรงแรมบีพีสมิหลา บีช รีสอร์  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  พญสายพิณ หัตถีรัตน์    กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าออบรม   คือ นักสุขภาพครอบครัว ที่ปฎิบัติงาน ที่ รพ.สต  หรือ PCU ของ รพ. ทุกท่าน (100%) ประกอบ ด้วย   ผอ.รพ.สต , นวกสาธารณสุข ,พยาบาล , จพ.สาธารณสุข ,ทันตาภิบาล และอื่นๆ  ที่มีพื้นที่ ประชากรรับผิดชอบ     จำนวน 2 รุ่น ๆ ละจำนวน เท่าๆ กับ  (เป้าหมายจังหวัด  รุ่นละ 450 คน รวม 2 รุ่น 900 คน ) 

  มีปัญหา ติดต่อ  กัญญ์ณพัชญ์  พิชัยรัตน์   074 - 312 703


   วันที่ : 02/05/2014 16:19:27 อ่าน : 32341   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
495 จ.สงขลา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกบริการที่บ้านบาโรย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา 19/12/2014 26801
494 เชิญร่วมชม – เชียร์ การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี คปสอ. ประจำปี 2557 ของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดและหน่วยงานภาคีเครือข่าย 17/12/2014 29918
493 สธ.สงขลา จัดอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี ๒๕๕๘ แก่ข้าราชการตามแนวทางของ ก.พ. 16/12/2014 29085
492 ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 16/12/2014 23173
491 สธ.สงขลา ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 08/12/2014 25327
490 สธ.สงขลา ร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 08/12/2014 27031
489 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 03/12/2014 27420
488 สธ.สงขลาและเครือข่ายฯ เชิญชวนรับบริการสุขภาพฟรี..ในงานเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช”เย็นศิระเพราะพระบริบาล ” 03/12/2014 24455
487 สธ.สงขลาร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ผู้สูงอายุ 03/12/2014 30368
486 จ.สงขลา จัดรณรงค์ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์”เนื่องในวันเอดส์โลก 02/12/2014 29912