สถานการณ์โควิด 17 กย 64


 

   วันที่ : 17/09/2021 15:14:24 อ่าน : 1859   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
293 ขอเชิญอบรมหลักสูตร "การสร้างทีม: เพื่อประสิทธภาพและคุณภาพของงาน" 06/05/2014 31166
292 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 06/05/2014 29492
291 สธ.สงขลา กำชับให้หน่วยงานในสังกัด เฝ้าระวังป้องกันโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012 หรือเมิร์สคอฟ อย่างใกล้ชิด 06/05/2014 29217
290 งาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" ในส่วนภูมิภาค 06/05/2014 27616
289 การประชุมพัฒนายุทธศาสตร์ระบบสุขภาพระดับอำเภอ/ตำบล 06/05/2014 31527
288 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสมอง จิตใจและการเรียนรู้ 06/05/2014 31482
287 การอบรมนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) 02/05/2014 30002
286 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557 28/04/2014 31433
285 ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 28/04/2014 45135
284 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 28/04/2014 32076