สถานการณ์โควิด 17 กย 64


 

   วันที่ : 17/09/2021 15:14:24 อ่าน : 3172   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
485 สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เชิญชวนบริจาคโลหิต ในงาน “ เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เย็นศิระเพราะพระบริบาล ” ๔ – ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 28/11/2014 21838
484 รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้องค์ราชัน 5 ธันวามหาราช 28/11/2014 26038
483 สธ.สงขลาและเครือข่ายฯเชิญชวนรับบริการสุขภาพในงาน"เทิดพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เย็นศิระเพราะพระบริบาล" 26/11/2014 28603
482 สธ.สงขลา เชิญชวนร่วมรณรงค์ “ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา : ร่วมยุติปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์”เนื่องในวันเอดส์โลก 26/11/2014 34044
481 ขอเชิญชวนสมัครเข้าอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์บุคลากรสาธารณสุขด้วยหลักสูตร ศีล สมาธิ ปัญญา(ไตรสิกขา) 24/11/2014 30089
480 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมโครงการ 24/11/2014 25949
479 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และส่งแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 24/11/2014 30037
478 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 24/11/2014 22597
477 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเวชปฏิบัติในการรักษาโรคเบื้องต้น : ยุคเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียน" 24/11/2014 26571
476 สธ.สงขลา ถ่ายทอดยุทธศาสตร์สาธารณสุข ปี 2558 สู่การปฏิบัติ 21/11/2014 39102