สถานการณ์โควิด 17 กย 64


 

   วันที่ : 17/09/2021 15:14:24 อ่าน : 3168   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
465 ขอเชิญบุคลากรในหหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 11/11/2014 27112
464 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 11/11/2014 24268
463 เชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ โครงการ "eGovernment Forum 2014" 11/11/2014 27253
462 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 2 11/11/2014 27797
461 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 11/11/2014 25459
460 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 11/11/2014 26414
459 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการจัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนจัดการโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง" 11/11/2014 25277
458 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการให้บริการรประชาชน (Services Level Agreement: SLA) โดยใช้ระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ็อกซ์ (Scorecard Smart Box) 11/11/2014 25154
457 มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดคาราวานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเมมโมแกรมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 11/11/2014 28511
456 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 11/11/2014 33795