สธ.สงขลา แนะวิธีใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (Antigen Test kit :ATK) ด้วยตนเอง กรณีมีความเสี่ยงสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ


 

       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา แนะประชาชนใช้ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด -19 (Antigen Test kit : ATK) ด้วยตนเอง กรณีมีความเสี่ยงสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือมีอาการโรคทางเดินหายใจ หากผลตรวจเป็นบวก รีบแจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันทีเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา และหากผลตรวจเป็นลบควรแยกกักตัวสังเกตอาการ และตรวจซ้ำในอีก 3 - 5 วันหรือเมื่อมีอาการ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเร็ว

       นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนให้ความสนใจตรวจหาเชื้อ โควิด - 19 แบบตรวจหาแอนติเจน (Antigen Test kit : ATK) ซึ่งเป็นการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 เบื้องต้น เป็นชุดสำหรับตรวจสารคัดหลั่งในโพรงจมูกหรือตรวจด้วยน้ำลาย และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) สามารถรู้ผลภายใน 15 – 30 นาที โดยให้พิจารณาความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด - 19 ของตนเองหรือคน รอบข้าง หากมีอาการของโรคทางเดินหายใจ หรือมีไข้ต่ำ ๆ ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก หรือมีตาแดง ผื่นขึ้น ถ่ายเหลว หรือในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการหรือมีคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานติดเชื้อโควิด-19 หรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือเดินทางเข้าไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งผลการตรวจจะแม่นยำขึ้นหลังจากได้รับเชื้อ 5-14 วัน

      สำหรับ ผลการตรวจ ATK หากผลตรวจเป็นบวก ถือเป็นผู้เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบแจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลรักษา กรณีผลตรวจเป็นลบแต่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง อาจเกิดจากเชื้อยังอยู่ในระยะฟักตัว หรือมีปริมาณเชื้อที่โพรงจมูกน้อย หรือเก็บผิดวิธี ขอให้ปฏิบัติตัวเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อไว้ก่อน และตรวจซ้ำอีกใน 3-5 วัน หรือตรวจทันทีเมื่อมีอาการของโรคทางเดินหายใจ เช่น ไอ มีน้ำมูก มีไข้ หากผลตรวจยังเป็นลบ แสดงว่าไม่พบการติดเชื้อ ทั้งนี้ ผู้ที่ผลเป็นบวกและสมัครใจแยกกักตัวรักษาอยู่ที่บ้าน (Home isolation) หรือแยกกักรักษาตัวในชุมชน (Community Isolation) ให้สังเกตอาการตนเองทุกวัน ตรวจวัดไข้ วัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว หากมีไข้ให้พักผ่อน ดื่มน้ำมาก ๆ หากรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด หรือมีอาการไอมากขึ้น หายใจลำบาก นอนราบไม่ได้ ให้แจ้งสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที ชุดตรวจที่ใช้แล้วถือว่าเป็นขยะติดเชื้อ จะต้องทิ้งอย่างมิดชิด โดยใส่ถุงแดง แล้วใช้แอลกอฮอล์ 70% ฉีดพ่นปากถุง หากไม่มีถุงแดงให้ใส่ถุงขยะทั่วไป พ่นแอลกอฮอล์ 70% และเขียนว่าขยะติดเชื้อ แล้วจึงนำไปทิ้งโดยการทิ้งขยะไม่ควรใส่รวมกับขยะประเภทอื่น และห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ

       นพ. สงกรานต์ ไหมชุม ได้กล่าวย้ำว่า สำหรับประชาชนที่เข้าข่ายเป็นผู้มีความเสี่ยงที่ตรวจหาเชื้อโควิดด้วยชุด ATK สามารถซื้อชุดตรวจ ATK แบบสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (home use) ได้จากร้านยาแผนปัจจุบัน หรือเข้ารับการตรวจได้ที่สถานบริการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ - เอกชน โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professimal use) หรือเข้าไปที่แอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง สามารถรับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่ จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือคลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยร้านที่เข้าร่วมโครงการดังนี้ อ.เมืองสงขลา จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ ร้านโอเคเภสัช , ร้านบู๊ทส์ โลตัสสงขลา , ร้านแฮปปี้เมด และ อ.หาดใหญ่ จำนวน 11 ร้าน ได้แก่ ร้านหมอยาเภสัช , ร้านภูตะวันเภสัช , ร้านฟาร์มาเพล็กซ์ , ร้านธนพัฒน์เภสัช , ศุนย์ยาทุ่งเสา , ร้านยาหน้าสวน , ร้านบู๊ทส์ เซนทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ , ร้านขายยาเพรียว สาขา หาดใหญ่ , ร้ายยา ย่า ทุ่งลุง , ร้านยาเภสัช ฯ มอ.หาดใหญ่ , คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์ , คลินิกชุมชนอบอุ่นหมอเกรียงศักดิ์ แต่การป้องกันตนเองที่ดีที่สุดตามมาตรการ D-M-H-T-T-A (Distancing , Mask Waring , Hand Washing , Testing ,Temperature ,Application) อย่างต่อเนื่องคือ รักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 2 เมตรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่แออัด , สวมหน้ากากเมื่อออกจากบ้าน หรือทำกิจกรรมนอกบ้าน , หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ , ตรวจวัดอุณหภูมิ , ตรวจหาเชื้อโควิด - 19 และลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการร้านค้าหรือสถานประกอบการต่าง ๆ , ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะไปประเมินตนเองว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร. 1422 หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร. 061 – 1739042 (ในวันและเวลาราชการ)

                                                                                             ***ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์/สสจ.สงขลา***  


   วันที่ : 20/10/2021 15:40:38 อ่าน : 210