รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันที่ 17 พย 2564


 

   วันที่ : 17/11/2021 14:23:46 อ่าน : 1723   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
470 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและคืนสู่เหย้า ประจำปี 2557 13/11/2014 28826
469 ขอเชิญเข้ารับการอบรม หลักสูตร การวางแผนและการบริหารงบประมาณ 13/11/2014 24288
468 ขอความอนุเราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 13/11/2014 30089
467 เยาวชนจังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2015 ระดับภาคใต้ 12/11/2014 25592
466 จังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี2557 11/11/2014 29981
465 ขอเชิญบุคลากรในหหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการประจำปี 11/11/2014 27786
464 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด 11/11/2014 24783
463 เชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ โครงการ "eGovernment Forum 2014" 11/11/2014 27739
462 เชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม Advances in Arthritis/Autoimmune Meeting ครั้งที่ 2 11/11/2014 28400
461 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรม 11/11/2014 25907