รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันที่ 17 พย 2564


 

   วันที่ : 17/11/2021 14:23:46 อ่าน : 1716   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
460 ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 11/11/2014 26974
459 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการจัดอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การวางแผนจัดการโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง" 11/11/2014 25729
458 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการให้บริการรประชาชน (Services Level Agreement: SLA) โดยใช้ระบบออนไลน์ ซอฟต์แวร์ สกอร์คาร์ด สมาร์ท บ็อกซ์ (Scorecard Smart Box) 11/11/2014 25717
457 มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดคาราวานโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเมมโมแกรมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 11/11/2014 29074
456 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม 11/11/2014 34442
455 สธ.สงขลา เตือนประชาชนอย่านิ่งนอนใจ กับโรคไข้เลือดออก เนื่องจากมีฝนตกเพิ่มขึ้น 07/11/2014 28917
454 สธ.สงขลา เตือนประชาชนป้องกันโรคในช่วงฤดูฝน เน้นดูแลเด็กเป็นพิเศษ 07/11/2014 31041
453 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ 06/11/2014 31350
452 ขออนุมัตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรม 05/11/2014 32556
451 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง "International Congress on Medical Virology (ICMV2014)" 05/11/2014 30029