รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันที่ 17 พย 2564


 

   วันที่ : 17/11/2021 14:23:46 อ่าน : 1719   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
450 ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลคลองหรั่ง อ.นาหม่อม จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 05/11/2014 27736
449 สธ.สงขลา จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสานพลังชุมชน– ท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนชุมชน / หมู่บ้านต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพไม่ติดต่อเรื้อรัง สู่แนวทางสุขภาพดีวิถีชีวิตคนสงขลา 31/10/2014 35027
448 สธ.สงขลา เสริมศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขสู่นักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชนลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 31/10/2014 29676
447 ขอเชิญเข้าร่วมประชุม 30/10/2014 27964
446 ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ 30/10/2014 29171
445 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม 30/10/2014 29962
444 ขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 30/10/2014 33443
443 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ 30/10/2014 28033
442 ขอเชิญทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก/ทันตแพทย์ผู้สนใจ และสมาชิกชมรมเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 30/10/2014 29191
441 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย 30/10/2014 29606