รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันที่ 17 พย 2564


 

   วันที่ : 17/11/2021 14:23:46 อ่าน : 1722   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
440 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ 30/10/2014 30431
439 ขอเชิญข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นทันตแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมทันตกรรมสำหรับเด็กฯ ประจำปี 2557 27/10/2014 30959
438 ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางทันตกรรม 27/10/2014 32652
437 ประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ เรื่อง ดุลยภาพบำบัดเพื่อความเจ็บปวดและเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง 27/10/2014 31512
436 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม 27/10/2014 28621
435 เชิญเข้าอบรมสัมมนา 27/10/2014 30588
434 ร.พ.นาหม่อม จ.สงขลา ..พัฒนายกระดับในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ตามนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ( Service Plan ) 27/10/2014 40154
433 รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ในจังหวัดสงขลา 26/10/2014 29942
432 สธ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสะบ้าย้อย จัดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 22/10/2014 31790
431 สธ.สงขลาจัดกิจกรรมรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 22/10/2014 33914