รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันที่ 17 พย 2564


 

   วันที่ : 17/11/2021 14:23:46 อ่าน : 1720   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
410 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ลดน้ำหนักอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ 18/09/2014 28244
409 ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรม 18/09/2014 30857
408 การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การบริหารงานพัสดุภาครัฐในวาระปี ปฏิรูป 18/09/2014 30891
407 สงขลาจัดประชุมวิชาการประจำปีและการประกวดผลงานเขตบริการสุขภาพที่12 ประจำปี 2557 16/09/2014 32511
406 สธ.สงขลา ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า 16/09/2014 32837
405 โครงการพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ลักสูตร Microsoft Windows และการจัดทำเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver 10/09/2014 32127
404 ขอเรียนเชิญเข้าประชุมสัมมนา "โครงการการถ่ายทอดความรู้อาคารต้นแบบพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น" 10/09/2014 30567
403 สมัครเข้ารับการฝึกอบรม 10/09/2014 36829
402 ขอเชิญประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 08/09/2014 29283
401 ปลัดสธ.เผยผลการตรวจแล็ปผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ไม่พบติดเชื้อไวรัสอีโบลา 03/09/2014 31886