รับโอนรับย้าย


 

ด้วยโรงพยาบาลอ่างทอง มีความประสงค์รับย้าย/รับโอน  ข้าราชการมาดำรงตำแหน่งกับทางโรงพยาบาลอ่างทอง   2 ตำแหน่ง  ดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค  ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ /ชำนาญการ

โรงพยาบาลอ่างทอง  ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ หากมีข้าราชการขอย้าย/ขอโอน  ให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงววันที่  31 มกราคม  2565   ดูรายละเอียดได้ที่ https://ath.in.th    หรือโทร.0 3561 5111 ต่อ 636


   วันที่ : 19/01/2022 16:32:35 อ่าน : 549