แม้สถานการณ์โควิด 19 ดีขึ้น ชาวสงขลาอย่าวางใจ ร่วมป้องกันต่อเนื่องเตรียมรองรับการเข้าสู่โรคประจำถิ่น


 

       นายแพทย์สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยและจังหวัดสงขลาอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งการติดเชื้อโควิด 19 ชะลอตัว เป็นผลมาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ที่เห็นความสำคัญของมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ทำให้ผ่อนคลายมาตรการ และกิจกรรมบางส่วน ประชาชน เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ อย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์จะดีขึ้นแต่อย่าชะล่าใจ ทุกคนยังต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคแบบครอบจักรวาล ( UP: Universal Prevention ) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นมาตรการป้องกันการติดเชื้อได้ดีที่สุด และเป็นการป้องกันโรคส่วนบุคคลขั้นสูงสุด โดยยังเน้นการปฏิบัติที่สำคัญ เช่น การเว้นระยะห่าง , สวมหน้ากาก เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีมากกว่า 2 คน , ล้างมือบ่อย ๆ , ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง ให้เลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จำเป็น , การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวสัมผัส , ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ ควรแยกตัวจากผู้อื่น และตรวจเบื้องต้นด้วย ATK เป็นต้น สำหรับหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ ร่วมปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (CFS : COVID Free Setting ) โดยจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงการดูแลความสะอาดของสถานที่และให้เปิดโล่งเพื่อการระบายอากาศที่ดี ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ต้องป้องกันตนเองขั้นสูงสุดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งคัดกรองความเสี่ยงตนเองทุกวัน หากมีไข้ ไอ หรือมาจากพื้นที่เสี่ยงควรงดออกจากบ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19     

       ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุ , ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง (โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน) หญิงตั้งครรภ์ และเด็กวัยเรียน ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็มอาจมี ประสิทธิผลในการป้องกันการติดเชื้อลดลงเมื่อช่วงเวลาผ่านไป และไม่เพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ โอมิครอนได้ โดยสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนเข็ม 3ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกแห่ง หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โทร. 093-5766411 , 063-4941577 (ในวันและเวลาราชการ) หากคนในครอบครัวเจ็บป่วย สามารถขอความช่วยเหลือจากสายด่วนนเรนทรสงขลาโทร 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

                                                                          ***ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์/สสจ.สงขลา***


   วันที่ : 23/05/2022 14:55:00 อ่าน : 99