สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด จ.สงขลา เข้าประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคใต้


 

เมื่อวันที่  23 ก.ค. 2557  นายนิพนธ์ อินทรสกุล นายอำเภอระโนด เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  คณะกรรมการตัดสินการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคใต้  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด จ.สงขลา  โดยมี น.พ.ธนิศ        เสริมแก้ว  นายแพทย์สาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย  นายนพพร นิลรัตน์ สาธารณสุขอำเภอระโนด, น.พ.วรพจน์  เจียมอมรรัตน์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด และ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ/ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายสุขภาพ  ร่วมต้อนรับ ซึ่งมีนายปรเมษฐ์ จินา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย  สาขาภาคใต้ เป็นประธานกรรรมการ พร้อมคณะเป็นกรรมการฯ รวม จำนวน 10 ท่าน

สำหรับ การประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น ดำเนินการโดยชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข    ซึ่งในปี 2557  ได้จัดให้มีการประกวดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ(สสอ.)  ดีเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจ และเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานฯ และพัฒนารูปแบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับบริการ ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยในปีนี้ จ.สงขลา โดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด  ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในระดับภาค(ภาคใต้) ภายใต้การสนับสนุนของ น.พ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ซึ่งหากได้ตัดสินเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาค(ภาคใต้)  จะเข้าสู่ประกวดในระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้  ในการประกวดครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ ในระดับอำเภอ/ตำบลจำนวนมากมาร่วมสนับสนุนข้อมูลและนำเสนอกิจกรรมแก่คณะกรรมการฯ เพื่อหนุนเสริมให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอระโนด เป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับภาคใต้ต่อไป

*****แหล่งข่าวโดย: ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ /สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา


   วันที่ : 23/07/2014 16:15:28 อ่าน : 37785   
 
ลำดับที่ # หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่โพสต์ เปิดอ่าน
430 จังหวัดสงขลา จัดรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 17/10/2014 29487
429 จังหวัดสงขลา ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แก่ประชาชนในเขตตำบลพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง 17/10/2014 35636
428 สสจ.สงขลา นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากอาการพระประชวร 13/10/2014 40279
427 สธ.สงขลา และ สคร.12 สงขลา ร่วมต้อนรับผู้เดินทางกลับจากการเดินทางไปแสวงบุญ และร่วมติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2012 13/10/2014 32129
426 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค นักวิชาการสาธารณสุข แพทย์แผนไทย 09/10/2014 31025
425 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น 03/10/2014 31293
424 คณะเจ้าหน้าที่ สสจ.สงขลา ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 02/10/2014 27805
423 สสจ.สงขลา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกคุณความดีในการปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุฯ 01/10/2014 35539
422 สธ.สงขลา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลงานดีเด่น จังหวัดสงขลา ปี 2557 29/09/2014 45351
421 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและโปรดเผยแพร่ข่าวการอบรม 26/09/2014 30217