หัวข้อข่าว : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา  ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 152 ชุด  วงเงินงบประมาณ 1,185,600 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาเช่า 12 เดือน

      เอกสารแนบ :
1. แผนการจัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 152 ชุด.pdf[ ขนาดไฟล์ 0.00 MB]

   วันที่ : 2021-08-27 13:37:08 อ่าน : 553   
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 421 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]»