หัวข้อข่าว : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสงขลา (M64090016568) ลงวันที่ 10 กันยายน 2564

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วงเงิน 791,000.28 บาท

      เอกสารแนบ :
1. ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้าง.pdf[ ขนาดไฟล์ 0.00 MB]

   วันที่ : 2021-09-10 15:47:41 อ่าน : 2218   
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 433 ระเบียน หน้า «[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40]41[42][43][44]»