หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

      

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in one พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า

ขนาด 800 VA จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

      เอกสารแนบ :
1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์.pdf[ ขนาดไฟล์ 0.00 MB]

   วันที่ : 2021-09-20 15:36:12 อ่าน : 1571   
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 430 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]»