หัวข้อข่าว : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

      

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จำนวน 177 ชุด งบประมาณ 1,677,960 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

 

      เอกสารแนบ :
1. ประกาศจังหวัดสงขลา.pdf[ ขนาดไฟล์ 0.00 MB]

   วันที่ : 2022-05-24 15:32:43 อ่าน : 129   
ลำดับที่
รายการข้อมูล
วันที่
อ่าน
รวมทั้งหมด 433 ระเบียน หน้า 1[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44]»