ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ 26 มีนาคม 2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านประเมินบุคคลฯ

ทั้งนี้ กำหนดส่งถึงคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (ครบวันที่ 21 กันยายน 2567)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 2567_03_26 ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก ผอรพสต13แห่ง_ครบ21กย67.pdf 248.44 KB
แชร์
เอกสาร
หน้า 1 / 375