ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (ครั้งที่1) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 5 อัตรา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ (ครั้งที่1).pdf 166.28 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 171