ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์/วิศวกรโยธา)

                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา รายละเอียด และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา 

               ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งวิศวกรโยธา รายงานตัวเข้าการประเมินฯ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

**** โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ทุกครั้ง


แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265