ผู้บริหาร สธ.สงขลาร่วมลงนาม MOU โครงการ HIE

   นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมลงนาม MOU โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับแลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางด้านสุขภาพฯ ( Hospital Information Exchange : HIE ) เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2566 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ มีนายก อบจ.สงขลา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ ร่วมลงนาม

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265