ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ลำดับที่ ๑ และ 2 ไปรายงานตัว ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒566 เวลา ๐9.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิและเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป


ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ.pdf 194.92 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 265