161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
088-7881757

โทรสอบถาม

oa.hr.skho@gmail.com

อีเมลล์

จ-ศ 08:30-16.30

วันเวลาราชการ

ระบบเผยแพร่ผลงานวิชาการ (OPEN ACCESS)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ส่งผลงาน ติดต่อ

ผลงานวิชาการ

OPEN ACCESS

ชื่อเจ้าของผลงาน : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย : นายเอนก ทับทิมสยาม
ประเภทผลงาน : บทความวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : 2565
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2/ โปรแกรมความรู้เรื่องเบาหวาน/ ระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม

วันที่ 01 ตุลาคม 2565