เผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร / วศิน คัมภีระ เรื่อง คุณภาพชีวิตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสงขลา
เผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร / กนกกาญ ทีปานุเคราะห์ เรื่อง ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร / กิตติมา สนธิ์ขาว เรื่อง การเปรียบเทียบผลดการลดระดับน้ำตาลในเลือดกับยามธุรเมหะ
เผยแพร่งานวิจัยของบุคลากร / จันจิรา บิลหลี เรื่อง ผลของโปรแกรมบรรเทาอาการปวดเข่าด้วยตนเองในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม