ประชาชนสงขลาแข็งแรง บุคลากรมีความสุข ระบบสุขภาพที่เข้มแข็ง ภายใต้การพัฒนาดิจิทัลการแพทย์ การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

ภายใต้หลักการทำงาน : เร็ว ชัด กัด ลึก

นโยบายสำคัญปี 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

>>แสดงทั้งหมด

วารสารสา'สุขสงขลา

ระบบรายงาน / ข้อมูลสาธารณสุข

บริการข้อมูลสาธารณสุข

บริการข้อมูลสาธารณสุข

ตรวจสอบสถานะโครงการ

ระบบตรวจสอบสถานะโครงการขออนุมัติ

ข้อมูลประชากร

ข้อมูลประชากรในจังหวัดสงขลา

วิจัยและจริยธรรมวิจัย

วิจัยและจริยธรรมวิจัย

Service Plan

Service Plan สงขลา

ระบบสารสนเทศจังหวัด

ระบบสารสนเทศจังหวัดสงขลา SIS

TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสงขลา

EOC COVID-19 Platform

ระบบบริหารจัดการ COVID-19

ร่วมขับเคลื่อน ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

carousel-img
เป็นนายตัวเอง
carousel-img
เร่งสร้างสิ่งใหม่
carousel-img
ใส่ใจประชาชน
carousel-img
ถ่อมตนอ่อนน้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง