ที่อยู่:

161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์:

0-7432-6091-7, 0-7432-6093-6

โทรสาร:

0-7432-6098, 0-7431-1386

เวลาเปิดทำการ:

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดตามข่าวสาร:

https://www.facebook.com/suksasongkhla

เว็บไซต์:

www.skho.moph.go.th