กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ และระบบแจ้งเหตุการณ์สำคัญแก่ผู้บริหาร

ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ และระบบแจ้งเหตุการณ์สำคัญแก่ผู้บริหาร 
Director Critical Information Requirements (DCIRs)

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 ผังการรายงาน.pdf 157.09 KB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 365