กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558

นิยามโรคและแนวทางการรายงานโรค ตาม พรบ.โรคติดต่อ 2558 จัดทำปี 2563 ยึดเป็นเอกสารหลักสำหรับนอยามโรคติดต่อ

ฉบับเต็ม คลิก Download

หั่นซอยออกมาเป็นกลุ่มโรค

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อที่นำโดยแมลง Download

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อระบบประสาทส่วนกลาง Download

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ Download

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเพศสัมพันธ์ Download

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อจากการสัมผัส Download

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน Download

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารและน้ำ Download

คู่มือนิยามโรคและแนวทางการรายงานโรคกลุ่มโรคติดเชื้อระหว่างสัตว์และคน Download

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 365