กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ตำราวัคซีนและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2562

คู่มือตำราสำหรับเจ้าหน้าที่งาน EPI ปี2562 ซึ่งควรมีไว้สำหรับอ้างอิงการดำเนินงาน EPI ในปี 2562 

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 EPI_62.pdf 5.99 MB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 359