กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

โปรแกรม R506 Version 4.16

เป็นโปรแกรมเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และแสดงรายงานทางระบาดวิทยา พัฒนาโดยสำนักระบาดวิทยา และจังหวัดสงขลาได้นำมาเพิ่มเติมเมนูการตรวจสอบข้อมูล เพื่อเน้นให้ข้อมูลจาก R506 มีความถูกต้องมากที่สุดที่จะชื่อถือให้ได้ และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่จังหวัดต่างๆร้องขอ แต่ไม่ได้รับการพัฒนาเพิ่มเติม โดยยึดโปรแกรมหลักจากสำนักระบาดวิทยา  

Download ที่นี่

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 358