คู่มือการใช้งานโปรแกรม Epi Map สำหรับโปรแกรม R506

เป็นคู่มือการการใช้งานโปรแกรม Epi Map ซึ่งเป็นโปรแกรมการนำเสนอข้อมูลเป็นแผนที่ สำหรับโปรแกรม R506 ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกรม การเรียกใช้ข้อมูล ตลอกจนถึงการเขียนแผนที่รายหมู่บ้าน และแผนที่เขตรับรับชอบแยกรายสถานบริการ จัดทำโดยนายอัฐพงค์ คงช่วย งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Download ที่นี่

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
เอกสาร
หน้า 1 / 365