กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

เอกสารรรยาย Printciple & concepts of Rapid risk Assessment

เอกสารรรยาย Printciple & concepts of Rapid risk Assessment  โดย พญ.ภันทิลา ทวีวิกยการ รองผู้อำนาวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ในการประชุมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข เพื่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน วันที่ 13 ธันวาคม 2565

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 Principle and concept of RRA_131225565.pdf 5.74 MB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 358