กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

สรุปผลการฝึกซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมตอบโต้โรคและภัยสุขภาพระดับเขตและระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566

สามารถเช้าชมและ Download ที่นี่

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 358