กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินบุคคลฯ วันที่ 9 พ.ย. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลฯ

ทั้งนี้ กำหนดส่งถึงคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (ครบวันที่ 6 พฤษภาคม 2567) 

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 รายชื่อผู้ผ่านประเมินบุคคล_2566_11_09.pdf 2.63 MB
แชร์
เอกสารกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
หน้า 1 / 369