จ.สงขลาร่วมรณรงค์ “การซื้อ - ขายกระท่อมที่ถูกกฎหมายและปลอดภัย” #สธสงขลา #พืชกระท่อม #จังหวัดสงขลา

   นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ฝ่ายปกครอง อ.เมืองสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสงขลาร่วมแถลงข่าวการซื้อ - ขายกระท่อมที่ถูกกฎหมาย และปลอดภัย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ บริเวณร้านจำหน่ายพืชกระท่อม อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อรณรงค์ให้ผู้จำหน่ายได้รับทราบ ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และให้ข้อมูลคำแนะนำเรื่องพืชกระท่อมแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลการบริโภคพืชกระท่อมอย่างเหมาะสม และปลอดภัย

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 369