ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส 2 และตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ช 2

แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 376