จ.สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น #สธสงขลา #การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

   นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2566 ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และคณะอนุกรรมกรรมการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.สงขลา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 337