ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย นำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพประชาชน #สธสงขลา #แพทย์แผนไทย

ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทย ที่ได้รับการจัดทำทะเบียนและมีศักยภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ (ส่งเสริม/ป้องกัน/รักษา/ฟื้นฟู) หรือพัฒนาต่อยอด หรือศึกษาวิจัย หรือบูรณาการการรักษาร่วมกับสหวิชาชีพ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ต้มยำเท้า สูตรเด็ดสิงหนคร, ยาประคบสูตรหมอประวิทยื แก้วทอง, สมุนไพรย่ำ สูตรหมอประจวบ เพ็ชรโภคา

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365