ขยายเวลา/รับย้าย/รับโอน

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ที่ว่าง 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครตามประกาศ จึงขอขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตั้งแต่วันที่19 พฤษภาค 2566 ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2566 จำนวน  4 อัตรา รายละเอียดดูได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  จำนวน  1 ชุด

2.โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ มีความประสงค์จะรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน  1 ชุด

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 img-531012252.pdf 87.38 KB
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365