สธ.สงขลา จัดอบรมผู้ประกอบร้านอาหารโซน ถ.นครนอก -นครใน-นางงาม ร่วมกิจกรรม Healthy Menu ในโครงการสงขลาอ่อนหวาน มัน เค็ม สู่สงขลาแข็งแรง

สธ.สงขลา จัดอบรมผู้ประกอบร้านอาหาร โซน ถ.นครนอก -นครใน-นางงาม ร่วมกิจกรรม Healthy Menu ในโครงการสงขลาอ่อนหวาน มัน เค็ม สู่สงขลาแข็งแรง

.............

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า ถ.นครนอก นครใน และถ.นางงาม ในการดำเนินงานร้านอาหารอ่อนหวาน มัน เค็ม (Healthy Menu) สงขลาอ่อนหวาน มัน เค็ม สู่สงขลาแข็งแรง เมื่อบ่ายวันที่ 31 ส.ค. 2566 ณ ห้องประชุมสงขลาสู่มรดกโลก โรงสีแดง อ.เมืองสงขลา โดยมี ภญ.วิไลวรรณ สารครินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข หน่วยรับรองสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ/ร้านค้า บริเวณพื้นที่นำร่องดังกล่าว รวม 80 คน ร่วมทำอาหาร – เครื่องดื่ม ที่เป็นเมนูชูสุขภาพให้เป็นทางเลือกแก่ประชาชน โดยเน้นอาหารที่แคลอรี่ต่ำ หวานน้อย หวานพอดี ไขมันต่ำ เพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคอาหารและร่วมสร้างเครือข่ายร้านค้าอ่อนหวาน มัน เค็ม (Healthy Menu) ในพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์