สธ.สงขลา ประชุม คปสจ ครั้งที่ 9/2566

สธ.สงขลา ประชุม คปสจ ครั้งที่ 9/2566

-------------------------------------------

         นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับ จังหวัด (คปสจ.) ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2566 ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดสงขลาทั้งระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมประชุมฯ

ลำดับ ชื่อไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 365